Toprak Altı Tank Kurulumu

1. Öncelikle keşif yapılır.

İpragaz'ın LPG Yetkili Personel Belgesi'ne sahip uzman mühendis ve teknisyenleri, Sistem LPG'nin kurulumunun gerçekleştirileceği sahanın TSE 1446 Standardı ve Binaların Yangında Korunması Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilen güvenlik şartlarına uygun olup olmadığını titizlikle inceler, sistem ve kurulumun fiziki şartları dahilinde kurulum planını hazırlar.

2. Teklif ve sözleşme hazırlanır.

İpragaz'ın uzman mühendis kadrosu, Sistem LPG'nin öngörülen fiziki şartlar dahilinde kurulum projelerini hazırlar. Hazırlanan kurulum projeleri doğrultusunda sistem fiyat teklifi ve sözleşmesi hazırlanarak, müşteriye sunulur.

3. Tank çukuru açılır.

Sistem LPG depolama tankı için İpragaz uzmanlarının gözetiminde keşif çalışmalarında belirlenen bölgeye tank çukuru açılır.

4. Ankraj saplamalı zemin betonu dökülür.

Tank çukurunun açılma işlemi tamamlandıktan sonra tankın yerleştirileceği hasır çelikli beton atılır ve ankraj saplamaları yerleştirilir.

5. Tank sevk edilerek, vinçle çukura indirilir.

Sistem LPG depolama tankı, vinçli kamyonla sahaya getirilerek, hazırlanan çukura, ankraj saplamaları dikkate alınarak indirilir.

6. Tank ayaklarının ankrajlaması yapılır.

Yer altı suyundan kaynaklanabilecek tank hareketini önlemek için ankraj işlemleri tamamlanır.

7. Tank kapağının montajı gerçekleştirilir.

Sistem LPG depolama tankının üzerinde yer alan ekipmanların korunması amacıyla tank kapağı montajı yapılır.

8. Katodik koruma montajı yapılır.

Tankların korozyondan zarar görmesini engellemek için katodik koruma metodu uygulanır. Bu sistemde kullanılan kurban anot metal iyon transferini üzerine alır ve tankın korozyona uğramasını engeller.

9. Tank çukuru dolgusu yapılır.

Sistem LPG'nin depolama tankı montaj işlemleri tamamlandıktan sonra çukur, korozif olmayan kum ile doldurulur.

10. Tesisat kanalı çukuru açılarak, tesisat montajı yapılır.

Tesisat kanalı çukuru açılarak, tesisat montajına bağlanır. Yer altına yapılan boru donanımı, toprak özellikleri dikkate alınarak, korozyona karşı korunur.

11. Bina girişlerine 2. kademe regülasyon kutusu yerleştirilerek tesisat bağlantıları yapılır.

12. Sistem LPG kullanıma hazırdır.

Gaz ikmali yapılır. Gerekli eğitimler verilerek sistem müşteriye teslim edilir.